Tunnistustiedot

Identifierarens uppgifter

Den identifierade personen

Företagets uppgifter

Uppgifter om identifieringen

Barnets uppgifter

Barnets information. Meddela barnets efternamn och alla förnamn, fullständiga personbeteckning, modersmål samt adressinformation. Meddela även kommun där barnet är skrivet.

Modersmål

Vårdnadshavare som faktureras

Vårdnadshavarens information. Meddela vårdnadshavarens efternamn och alla förnamn, fullständiga personbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Meddela arbets- eller studieplatsens namn samt regelbundna arbetstidens start- och sluttid (tt:mm) eller om arbetet är skiftesarbete, välj det alternativet. Välj familjeförhållande och typ av vårdnadshavare.

Behandlingsspråk
Studerar / arbetar
Civilstånd
Vårdnad

Annan vårdnadshavare eller vårdnadshavarens maka/make/sambo

Makas/makes information. Meddela makas/makes efternamn och alla förnamn, fullständiga personbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Meddela arbets- eller studieplatsens namn samt regelbundna arbetstidens start-och sluttid (tt:mm), eller om arbetet är skiftesarbete, välj det alternativet.

Samma adress som barnet
Personens relation till barnet
Behandlingsspråk
Studerar / arbetar

Önskad dagvårdsform

Välj verksamhetsform. Meddela eventuell tilläggsinformation om dagvårdsönskemålen i dess fält.

Vårdform
Vårdplats

Vårdbehov

Ifall vårdtiderna är regelbundna, meddela den regelbundna vårdtiden (tt:mm). Meddela om de oregelbundna vårdtiderna i dess fält. Meddela även datum från och med när vårdplatsen behövs. Markera även vårdbehovets tidpunkt. Meddela barnets rådande vårdplats, om barnet redan är i dagvård.Vårdens tidpunkt

Är barnet redan i kommunal eller privat dagvård?

Barnets hälsotillstånd

Barnets hälsotillstånd. Meddela barnets sjukdomar, övrig information om barnets hälsotillstånd, förbjudna födoämnen samt medicinering. För att få specialdiet krävs ett intyg av läkare.Barnets medicinering

Övriga barn under 18 år i familjen

Övriga barn under 18 år i familjen. Meddela barnets efternamn och alla förnamn samt fullständiga personbeteckning. Välj Lägg till en person-knappen, för en ny kolumn för nästa barn.


Tilläggsinformation

Tilläggsinformation. Meddela om övrig information som kan påverka dagvårdsbeslutet samt information om familjens husdjur. Om ni godtar den högsta avgiften, markera denna punkt.


Finns det husdjur i familjen?
Vi godkänner att nödvändig information om vårt barn får ges över till/från dagvården, social- och hälsovårds sektorn, annan dagvårdsenhet eller förskola/skola

Dagvårdsavgift

Underskrift

Skicka

Skicka uppgifter

Du kan skicka uppgifterna genom att klicka på knappenSkicka.Då kontrolleras först att alla obligatoriska uppgifter är angivna och att uppgifterna är korrekta. Du ombes korrigera eventuella bristfälliga uppgifter. Om uppgifterna är fullständiga överförs de till mottagaren via en säker, SSL-krypterad dataöverföringsförbindelse. Om ärendetjänsten kräver elektronisk identifiering finns följande text på knappen: Identifiera dig och skicka.Då måste du identifiera dig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller Katso-kod (organisationer) för att uppgifterna ska kunna skickas. eller mobilcertifikat för att uppgifterna ska kunna skickas.

Spara uppgifter tillfälligt

I tjänsten kan du även vid behov tillfälligt spara uppgifter du har angett genom att klicka på knappenSpara uppgifter.Uppgifterna överförs och förvaras krypterade i tjänsten i högst två (2) månader, varefter de raderas automatiskt. För att kunna spara uppgifter ska användaren ange sin e-postadress och ett lösenord som är minst 6 tecken långt. Uppgifterna krypteras och kan hämtas senare med hjälp av e-postadressen och lösenordet. Observera att endast du känner till lösenordet och att de sparade uppgifterna inte kan återställas utan ditt lösenord och den internetlänk du har fått per e-post.

Utskrift

Du kan skriva ut uppgifterna med en skrivare med hjälp av den normala utskriftsfunktionen i webbläsaren. Funktionen finns i menyn i övre vänstra eller högra hörnet i webbläsarfönstret beroende på webbläsaren.

Du kan ladda uppgifterna om ärendetransaktionen i PDF-format med knappen "Ladda i PDF-format".

PDF-filen innehåller inga bilagor.


© ePalvelu 2018